Les Jornades

Cartell Jornades

Cartell complet de les quatre setmanes

————————————————————————————————————-

* * * * *

* * * * *

JORNADES DE COMUNICACIÓ ALTERNATIVA

Comunicat 

Aquestes Jornades de Comunicació Alternativa responen a la necessitat de recuperar la Comunicació com a servei públic. Creiem que les disciplines i els oficis que engloba la Comunicació no han de servir als poders polítics i financers, sinó que han d’actuar de forma independent i com a instrument de control del poder. Volem que la Comunicació estigui al servei de la democràcia i l’apoderament de les majories socials, de manera que vehiculi totes aquelles veus que no es poden fer sentir per si soles. El dret a la informació ha d’estar garantit per sobre de qualsevol ús mercantil.

Les Jornades són també una oportunitat per reivindicar la nostra participació activa en la formació universitària. Considerem que el nostre aprenentatge va més enllà de les matèries que avui en dia ens ofereix el currículum acadèmic, i per tant advoquem per un aprenentatge en què els i les estudiants siguin els protagonistes. Aquestes jornades són, doncs, una manera d’impulsar espais paral·lels a la formació acadèmica, que ens permeti aprendre de forma activa i motivi la cooperació entre les persones que estudiem comunicació o altres estudis relacionats. L’intercanvi de coneixement entre disciplines permet un anàlisi i una comprensió de la realitat més complets i profunds.

El plantejament de les Jornades se centra en la disciplina periodística, però volem portar a col·lació les veus de col·lectius de totes les branques de la comunicació: publicitat, propaganda, comunicació amb suports audiovisuals, traducció i anàlisi del discurs.

 Volem apropar-nos a la publicitat des d’una òptica crítica. No podem obviar que vivim en una era dominada per l’imperatiu del consum, i en la qual la publicitat és una de les eines més fortes per la supervivència d’aquest sistema. Però creiem que entendre les tècniques publicitàries és necessari per fer reflexionar, trencar el “monòleg” de la publicitat i subvertir els valors de consum perpetuats per la societat actual. Creiem que l’impacte del llenguatge publicitari pot ser utilitzat amb una altra intenció: la de construir i fer arribar missatges més enllà de la lògica del mercat, que trenquin amb el seu discurs consumista, i que estiguin compromesos amb la transformació social, mitjançant l’experimentació lingüística i la provocació expressiva.

Tot i que tradicionalment no ha estat considerada una matèria pròpiament relacionada amb els mitjans de comunicació, des de la perspectiva de l’anàlisi del discurs, la traducció, la interpretació i altres ciències del llenguatge, ens donen eines per conèixer la matèria prima de tota comunicació: el llenguatge. No es tracta simplement de traslladar un text d’una llengua o context a un altre, sinó de com s’utilitzen els recursos per a adequar-lo a allò que realment es vol dir, i de ser conscients de com s’hi manipulen els significats i els missatges. Per això entenem que tot bon comunicador ha de ser conscient de la importància del codi lingüístic.

De la mateixa manera, no podem defugir l’omnipresència de l’audiovisual en la nostra vida quotidiana. La televisió continua liderant els hàbits de consum d’informació i les possibilitats dels suports audiovisuals al web augmenten constantment. Cada vegada és més evident que el “sentit comú” es produeix a partir dels productes audiovisuals (ja siguin de ficció o de no-ficció). Per aquesta raó no volem deixar la creativitat en els camps de la fotografia, del cinema i fins i tot de la TV, en mans de les superproduccions comercials. Creiem en noves formes d’expressió artística en què les persones són “subjectes” i no mers consumidors i on poder desplegar tota la capacitat explicativa i descriptiva dels suports audiovisuals

 En el cas del periodisme, ens veiem obligades a emmarcar-lo sota el qualificatiu d’alternatiu, perquè és l’espai al qual ha quedat relegat el periodisme real. Actualment titllem de periodisme alternatiu els mitjans i els periodistes que actuen amb independència dels poders polítics i financers, i es guien únicament pel dret a la informació dels ciutadans i per les normes de la bona praxis periodística. En canvi, allò que la nostra societat entén per periodisme són aquells mitjans que publiquen continguts que més aviat s’apropen a la propaganda i les relacions públiques.

 Volem denunciar l’actuació d’aquests mitjans de comunicació i recuperar el periodisme compromès. “Periodisme és difondre allò que algú no vol que se sàpiga, la resta és propaganda”. Amb aquesta cèlebre definició del periodista argentí Horacio Verbitsky volem guiar-nos per recuperar l’ofici. Però no estem parlant pamflets, sinó que creiem en un periodisme que ha d’utilitzar tots els recursos que té al seu abast per fer-se entenedor, que tingui com a principis el rigor i la contrastació.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s